5 tips tegen cynisme

Het zal toch niet helpen’

Cynische medewerkers vormen een vervelend en soms hardnekkig probleem voor organisaties. Deze mensen hebben weinig hoop op positieve veranderingen in hun organisatie. Wat zij, collega’s of het management ook bedenken om de veiligheid te verbeteren het zal toch niet helpen, denken ze. Of erger nog: het zal niet eens worden uitgevoerd. Cynische mensen zoeken niet naar manieren om dingen te verbeteren; ze leveren vaak geen bijdrage aan verbeterinitiatieven en zetten zelf meestal geen acties op. Cynisme kan spelen op organisatie-, team- of individueel niveau, of bij leidinggevenden. Door het aan te pakken dáár waar het speelt, leer je mensen weer te zoeken naar hun invloed; naar wat zij wél kunnen veranderen.

Neem contact met ons op om te bespreken op welk niveau cynisme speelt binnen uw bedrijf. Hieronder leest u alvast 5 tips voor omgaan met cynische medewerkers.

5 tips tegen cynisme

  1. In het omgaan met cynisme moet de nadruk liggen op geloofwaardigheid en communicatie. Manipulatie, dwang en voeren van onderhandelingen zijn uit den boze.
  2. Overenthousiasme creëert cynisme. Het scheppen van overtrokken verwachtingen bij veranderingen leidt tot teleurstellingen. Zet twee of drie keer een organisatieverandering in met het uitgesproken doel om van de hel in de hemel terecht te komen, en bij een volgende verandering wordt cynisme je deel.
  3. Geef fouten toe. Cynisme heeft velerlei oorzaken en die zijn ook te vinden in mislukte veranderingen in het verleden. Maak die mislukkingen bespreekbaar, praat over verantwoordelijkheid en geef eigen fouten zonder mankeren toe.
  4. Onderzoek van de Amerikanen Reichers, Wanous en Austin heeft uitgewezen dat cynisme vaak voorkomt in situaties waarin te weinig informatie over veranderingen wordt verstrekt, waarin er geen bevredigende antwoorden op gestelde vragen komen, en waarin mensen niet betrokken worden bij besluitvorming.
  5. Cynisme is een belangrijk signaal voor burnout. Cynici zijn minder betrokken, minder tevreden en minder gemotiveerd om hard te werken. En ze geloven minder dan niet-cynici dat hun goede prestaties tot betere resultaten kunnen leiden.

Door Renée van Veen, projectmanager en trainer