Gamification & Veiligheid

Gamification is het gebruik van spelelementen om gedrag te beïnvloeden in een niet spel-omgeving. Denk hierbij aan werkomgevingen als kantoren, fabrieken en magazijnen waar spelprincipes kunnen worden gebruikt om gedragsmatige problemen op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn  waarin fabrieksmedewerkers strijden om de beste oplossing naar aanleiding van een melding van een incident. Alfabeeld gebruikt gamification om gedragsverandering – in de vaak serieuze veiligheidswereld – op een effectieve, duurzame en speelse wijze te creëren en te borgen binnen uw organisatie.

Hoe werkt gamification?

Gamification creëert bij medewerkers het gevoel dat men een vaardigheid werkelijk beheerst en dit zelf (of met het team) tot stand heeft gebracht. In de psychologie is dit gekoppeld aan de drie factoren die intrinsieke motivatie beïnvloeden: autonomie (zelf kunnen kiezen), verbondenheid (met het team veiligheid beleven) en competentie (weten hoe je veilig kunt werken). Medewerkers die gemotiveerd zijn, doen dingen vanuit eigen drijfveren en ambities. Dit betekent dat in het geval van een cultuurverandering, de werknemers uit zichzelf gedrag veranderen in plaats van dat gedragsregels worden opgelegd.

Het tweede unieke element van gamification is dat het directe invloed heeft op motivatie en gedrag. Door medewerkers te overtuigen door hen iets te laten ervaren, wordt het uitleggen en beargumenteren van gedragsregels en veiligheidsbeleid zoveel mogelijk overbodig gemaakt. Medewerkers ontdekken dit aan de hand van de spelelementen ten slotte zelf.

Kortom, gamification leidt tot intrinsiek gemotiveerde medewerkers, en dat leidt tot een verbeterde veiligheidscultuur. Naast een verbetering van de veiligheidscultuur heeft deze motivatie vele andere voordelen. Medewerkers zijn meer bevlogen, minder ziek en blijer op het werk. Dit levert een verhoogde bedrijfsprestatie, minder incidenten en een hogere klanttevredenheid op.

Gamification toepassen in de praktijk 

Op een fabrieksterrein geeft Piet leiding aan drie heftruckchauffeurs en tien overige operationele medewerkers. De heftruckchauffeurs pikken bigbags op, rijden deze naar een opslagplaats, en herhalen dit een flink aantal keer op een werkdag. Doordat er weinig variatie is in hun werk, merkt een chauffeur op dat hij steeds vaker op “de automatische piloot” rijdt en het lastig vindt om altijd even geconcentreerd te werken. Op een slechte dag botst hij bijna tegen een collega medewerker die op een voetpad loopt. Dit gevaarlijke gedrag is opgemerkt door Piet, waarop hij het volgende plan maakt. Hij betrekt de heftruckchauffeurs bij het creëren van een oplossing die ervoor zorgt dat er geen botsingen tussen heftrucks en personen zouden moeten plaatsvinden. Hij spreekt met de heftruckchauffeurs af dat de andere collega’s hun ideeën mogen jureren en dat het beste idee wint en daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het resultaat is dat alle medewerkers betrokken worden bij een veiligere manier van werken en, doordat het niet een opgelegde maatregel is maar een eigen idee, zich in de praktijk sterker zullen committeren aan de veiligheidsmaatregel.

Alfabeeld helpt diverse organisaties door aan de hand van safety contests, competitie en spelvormen  veiliger gedrag te realiseren.

Bronnen:

Hamari, J., & Koivisto, J. (2013). Social motivations to use gamification: an empirical study of gamifying exercise. In Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems, Utrecht, Netherlands, June 5–8, 2013.

Steinberger, F., Schroeter, R., Lindner, V., Fits-Walter, Z., Hall, J., & Johnson, D. (2015, September). Zombies on the road: a holistic design approach to balancing gamification and safe driving. In Proceedings of the 7th international conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications (pp. 320-327). ACM.