Het veiligheidsmodel

Toelichting op het model

Veiligheidscultuurontwikkeling verloopt volgens een aantal stappen. Voordat de mensen in een organisatie veiligheidsbewust zijn, moeten ze allereerst ‘veiligheidsgehoorzaam’ zijn. Dat wil zeggen dat men de regels kent en zich er aan houdt. Om door te groeien, is het nodig dat medewerkers zelf nadenken over hun eigen veiligheid. Daarvoor moeten ze zicht hebben op alle mogelijke risico’s die spelen tijdens hun werk. Daarmee ontstaat risicobewustzijn.

We spreken pas van veiligheidsbewustzijn wanneer men collectief bezig is met veiligheid. Medewerkers praten over veiligheid en nemen gezamenlijk initiatieven die zich richten op preventie in plaats van oplossen. Om daar succesvol in te worden, moet de communicatie over veiligheid fundamenteel veranderen. Het betekent dat medewerkers elkaar feedback durven te geven over (on)veilige situaties en gedragingen, dat deze feedback gestimuleerd en gewaardeerd wordt door het management en verwerkt wordt in de (veiligheids-)systemen.

Lees meer over de aanpak van Alfabeeld.