Inspectie SWZ: Investeer meer in veiligheidscultuur

Afgelopen maand kwam de Inspectie SZW met nieuwe cijfers over het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen. Vorig jaar is het aantal meldingen met vier procent gestegen. Waar in 2017 nog 4212 meldingen werden gedaan, steeg dit aantal in 2018 naar 4368. Het aantal fatale ongevallen is ook gestegen met ruim 30% naar 71 ongevallen.

Op het NVVK congres sprak Inspecteur-generaal Marc Kuipers over “een triest bericht”. Hij riep bedrijven daarom ook op meer te doen aan veiligheid en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Kuipers vraagt regelmatig waarom bedrijven na jaren nog geen verbetering zien in de veiligheidscultuur. Een veel gehoord excuus is weinig geld of geen tijd. De economie zorgt voor een hogere werkdruk. Dit is waar, toch zijn wij van mening dat dit anders kan.

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, blijkt uit de cijfers van het onderzoek waarbij is aangetoond dat relatief gezien de meeste ongevallen in kleine bedrijven gebeuren. Het gaat voornamelijk om het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen.

Weet u hoe het gesteld is met de veiligheid in uw bedrijf? Wordt er door elke werknemer op toegezien dat er veilig gewerkt wordt? Wordt er open gesproken over de verbeterpunten op het gebied van veiligheid binnen het bedrijf?

Alfabeeld begeleidt bedrijven bij het ontwikkelen en verbeteren van de veiligheidscultuur. In de praktijk leidt dit meer aanspreken op de werkvloer, meer meldingen, meer samenwerking en een verbeterde communicatie tussen alle lagen. Voor elke sector geven wij een op maat gemaakte training op het gebied van veiligheid, gedrag en cultuur om samen met u te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Benieuwd hoe u zelf al stappen kunt ondernemen in het creëren van een veilige werkomgeving? Kijk dan eens hier

Bron

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2019, 26 februari). Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur. Geraadpleegd op 13 maart 2019, van https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2019/02/26/inspectie-szw-roept-bedrijven-op-meer-te-investeren-in-veiligheidscultuur