Relatie aan het woord – Veiligheidsdag

Relatie aan het woord: de veiligheidsdag bij Chemtura

Gabrielle Schellinger-Olthof – EHSS Manager – Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. 

Hoe zag de veiligheidsdag eruit?

Ik heb de Veiligheidsdag als heel positief ervaren; bijna alle 100 medewerkers waren betrokken bij deze dag. Iedereen heeft actief meegedaan bij het regisseren van de scenes over het aanspreken van elkaar op onveilig gedrag. En tijdens de workshop met het toepassen van de LMRA op de werkplek werden mensen zich echt bewust van het feit dat je elkaar ook scherp kan stellen met de juiste vragen. Het inzetten van acteurs bij het aanspreken  vonden de medewerkers ook erg grappig, er werd gelukkig ook genoeg gelachen!

Welke effecten zie je?

De veiligheidsdag heeft veel impact gehad door de prijsvraag die we samen met Alfabeeld hebben ingezet. De prijsvraag was: “hoe kunnen we de LMRA echt tussen de oren krijgen bij iedereen?”. Groepjes van medewerkers hebben daar samen over nagedacht en ideeën voor ingediend. De groep met het beste idee won een excursie naar de Heineken brouwerij in Zoeterwoude.

De winnende groep heeft een heleboel goede ideeën ingebracht om de LMRA tussen de oren te krijgen. Uit deze winnende groep wordt een werkgroep samengesteld om het komende jaar de LMRA verder te implementeren middels een campagne.  De ideeën voor de campagne komen dus uit de werkgroep zelf en ik stel me zo voor dat er elke twee maanden een actie komt of een nieuw communicatiemiddel wordt ingezet om  de LMRA onder de aandacht te brengen zodat het echt in gaat slijten bij de mensen. De veiligheidsdag is hiermee een start geworden van een heel traject geworden dat wordt gedragen door de mensen zelf.

Ondersteuning Alfabeeld

Alfabeeld ont-zorgt echt bij de organisatie van de veiligheidsdag, dat is erg prettig! De voorbereiding is kort maar krachtig waarbij echt meegedacht wordt over de invulling. De nazorg is ook heel prettig. Jullie zetten alle evaluaties en actiepunten keurig puntsgewijs op papier in plaats van dat er een stapel papieren op het bureau wordt gelegd. Het kost mij zelf relatief weinig tijd om de dag voor te bereiden en ook na afloop kan ik de actiepunten die uit de veiligheidsdag komen makkelijk oppakken. Ik hoef niet zelf nog uit te gaan zoeken wat er allemaal voor acties uit de veiligheidsdag zijn gekomen, dit krijg ik door Alfabeeld keurig, overzichtelijk aangeleverd.

Tips voor andere bedrijven?

Betrek alle medewerkers bij jouw traject of veiligheidsdag, dus zorg dat iedereen erbij kan zijn en nodig ook contractors uit. Dat verhoogt de betrokkenheid van de contractors en geeft ook een goed signaal voor alle andere medewerkers dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat je de inhoud van de dag goed laat aansluiten op de praktijk van de deelnemers, dus maak het specifiek en gericht op de werkzaamheden en risico’s die spelen in de praktijk van de deelnemers.

Ook de groepssamenstelling is heel belangrijk als je workshops organiseert in kleinere groepen. Zorg dat de groepen gemengd  zijn waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn zodat ze van elkaar kunnen leren.  Zorg ook dat er niet teveel bekenden bij elkaar in een groepje zitten. En dat er in elke groep een manager vertegenwoordigd is zodat alle ideeën en acties die gedurende de dag naar boven komen ook op de juiste plek binnen het bedrijf neer te leggen en eventueel worden gemeld als incident of bijna-ongeval. Op deze manier blijven dingen niet op de werkvloer liggen want dat zou zonde zijn van de energie die je steekt bij het organiseren van zo’n dag.

Een laatste tip voor anderen is; zorg dat er een competitie of wedstrijd element in de Veiligheidsdag zit waar ook een goede prijs aan vast hangt zoals bijvoorbeeld nu de excursie naar Heineken in Zoeterwoude. Je zag echt dat mensen het een leuke prijs vinden en daarom ook hun best gingen doen om een goed idee voor de prijsvraag in te dienen en op een leuke manier competitief werden. Dit werkt volgens mij beter dan een cadeau bon.

Lees meer over onze safety events