Relatie aan het woord – Veiligheidsobservatie 2.0

Relatie aan het woord: veiligheidsobservatie 2.0 bij Liander Logistiek

Rob Hermans – Procesmanager Warehousing – Liander Logistiek

Hoe ziet het VO-traject eruit?

Alfabeeld verzorgt al 3 jaar Veiligheidsobservatieronde trainingen (VO-traject) voor Liander Logistiek. Wij van logistiek zijn nu ook met het VO-traject gestart omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers betrokken zijn bij veiligheid. Met name teamleiders en managers moeten leren om de dialoog op het gebied van veiligheid aan te gaan. Het VO-traject is hiervoor heel geschikt, want hierin leren onze teamleiders op een open manier over veiligheid in gesprek te gaan.

Het VO-traject is gestart met een intakegesprek en een locatiebezoek door Alfabeeld. De training zelf bestaat uit 3 onderdelen voor teamleiders en managers van Liander Logistiek. De eerste trainingsdag begon met een korte theoretische inleiding van de ‘acht energiebronnen’ , voor ons een nieuwe en gestructureerde manier om opnieuw naar risico’s in de werkomgeving te kijken. De cursisten hebben meteen met de ‘acht energiebronnen’ geoefend op de werkplek. In de middag werd het voeren van een ‘Open veiligheidsgesprek’ toegelicht en hebben de cursisten met een aantal medewerkers op de vloer de Veiligheidsobservatierondes gehouden. Het betrekken van de medewerkers zorgt ervoor dat de betrokkenheid en het bewustzijn duidelijk verbeterd. Ook wordt deze manier door medewerkers erg op prijs gesteld. Het VO-traject bestond verder een praktijkperiode en een terugkomsessie van 2 uur om ervaringen terug te koppelen en uit te wisselen.

Welke effecten zie je?

Het effect is vaak direct zichtbaar, omdat deze manier van werken medewerkers enthousiasmeert om anders naar veiligheid te kijken. Dit zie je terug doordat ze meer verantwoordelijkheid nemen om aan te geven wanneer veiligheid in gedrang komt. Ook komen hier de nodige verbeter ideeën uit om veiligheid te verbeteren.

Ondersteuning van Alfabeeld

Naar mijn mening zijn het betrokken en enthousiaste mensen, die vanuit praktijk de trainingen verzorgen. Het gebruik maken van de zgn. “8 energiebronnen” helpt ons om gestructureerd naar veiligheid in de werkomgeving te kijken.

Tips voor andere bedrijven?

Wil je het veiligheidsbewustzijn van medewerkers vergroten is dit zeker een manier om dit te bevorderen. Het betrekken van medewerkers door het voeren van open veiligheidsgesprekken (VOR) werkt in deze opzet goed.

Hier vindt u meer informatie over de veiligheidsobservatie 2.0