Het veiligheidsmodel

Toelichting op het model Veiligheidscultuurontwikkeling verloopt volgens een aantal stappen. Voordat de mensen in een organisatie veiligheidsbewust zijn, moeten ze allereerst ‘veiligheidsgehoorzaam’ zijn. Dat wil zeggen dat men de regels kent en zich er aan.

Continue Reading