Gamification & Veiligheid

Gamification is het gebruik van spelelementen om gedrag te beïnvloeden in een niet spel-omgeving. Denk hierbij aan werkomgevingen als kantoren, fabrieken en magazijnen waar spelprincipes kunnen worden gebruikt om gedragsmatige problemen op te lossen. Dit.

Continue Reading