Train-de-trainer

Mijn beleving van een train-de-trainer voor veiligheidsambasadeurs bijeenkomst in de praktijk!

Ik loop mijn stage bij Alfabeeld en om deze reden ga ik mee naar diverse trainingen. Hieronder beschrijf ik hoe ik een train-de-trainer bijeenkomst heb beleefd. Daarbij werden veiligheidsambassadeurs van een groot chemisch bedrijf voorbereid op het zelf geven van een toolbox over Life Saving Rules.

Wat ik bijzonder vind aan de aanpak van Alfabeeld bij ‘train-de-veiligheidsambassadeur’, is dat het niet gaat om een enkele training maar om een langdurig traject. Binnen dit traject worden veiligheidsambassadeurs ingezet om als toolbox-trainers hun collega’s veiligheidsbewuster te maken. Dit gebeurt door het geven van interactieve, activerende toolboxen  waar de veiligheidsambassadeurs goed mee kunnen werken binnen hun teams.

Tijdens de bijeenkomst werden twee nieuwe vaardigheden geoefend: motiverend introduceren en omgaan met weerstand uit de groep. Als beginnend trainer kan het best lastig zijn om direct, vol enthousiasme voor de groep te staan en de groep in je enthousiasme mee te nemen. Daarom werd er geoefend met motiverend introduceren; ‘Hoe kan je een groep op een pakkende manier interesseren voor het onderwerp dat je met hen wilt bespreken, bijvoorbeeld de Life Saving Rules?’. Na het bespreken van verschillende manieren om dit te doen, gingen de deelnemers zelf aan de slag. Er werden pakkende en aantrekkelijke introducties bedacht voor de toolbox over Life Saving Rules. Deze introducties werden vervolgens ook geoefend. De sfeer in de groep was open, de deelnemers wilden van elkaar leren, durfden feedback te geven aan elkaar en werden steeds zelfverzekerder bij het doen van de introductie.

‘Ik ga dat echt niet doen’, ‘Dat doen we toch al!’ of ‘Waarom moet het ineens anders’ zijn klassieke voorbeelden van bezwaren waar je als trainer mee te maken krijgt. Ook de groep herkende deze voorbeelden en gaf toe het lastig vinden om met deze bezwaren om te gaan. Het viel me op dat de standaard reactie op deze bezwaren vaak is het bezwaar meteen zelf op te willen lossen. Bijvoorbeeld door meteen zelf te reageren: ‘Soms moet het gewoon anders’. Daarom werd er in de oefening ‘omgaan met bezwaren’ vooral geoefend met het betrekken van de rest van de groep om zo gezamenlijk het bezwaar op te lossen. Bij het oefenen blijkt hoe snel en gemakkelijk je als trainer in de verdediging schiet. Door met voorbeelden van bezwaren te oefenen en goede feedback te geven gingen de deelnemers met sprongen vooruit. Wat mij vooral opviel is dat de ambassadeurs tijdens de discussies en de oefeningen steeds actiever durfden te worden. Dit had als effect dat de groep een  veel positievere houding kreeg ten opzichte van bezwaren en de discussies constructiever werden. Het is indrukwekkend hoe een groep samen kan groeien en ook ik heb weer veel opgestoken vandaag.

Djina Boshuizen, stagiair bij Alfabeeld

 

Lees meer over onze veiligheidsambassadeurs trajecten