Veilig doorwerken in productieomgevingen tijdens Corona

Enkele praktische tips door Marije Oosterheert

Veel van onze opdrachtgevers zijn productiebedrijven waarbij het productieproces gewoon doorgaat, ook tijdens Corona. Sterker nog, sommige van hen hebben het nu zelfs drukker dan normaal.
Neem een kaasfabriek die vooral kaas levert aan supermarkten, zij merken dat de vraag naar kaas nu veel groter is dan voor de Corona tijd. Om voldoende voorraad te kunnen leveren wordt hier juist nú stevig doorgewerkt.

In dit soort organisaties voeren mensen fysiek op locatie de werkzaamheden uit, dat gebeurt veelal binnen en in kleinere ruimtes. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken gaat hier dus niet op. Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen is veilig werken erg belangrijk!

Sector afhankelijk

Voor de bouw en techniek sector heeft Bouwend Nederland, Techniek Nederland en het ministerie van BZK een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ beschikbaar gesteld. Dit is een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is via deze link te bekijken:  (https://www.bouwendnederland.nl/media/6416/protocol_svd_07_rgb.pdf).

Er staan een aantal praktische voorzorgmaatregelen in voor bedrijven in deze sectoren, inclusief posters (zie afbeelding). Alle posters zijn te downloaden via:  https://www.bouwendnederland.nl/media/6416/protocol_svd_07_rgb.pdf.

Maar ook voor andere sectoren geldt dat vanuit huis werken geen optie is zoals de foodindustrie, de logistiek en de procesindustrie. Zij baseren hun maatregelen op de informatie vanuit het RIVM. Vaak adviseert de branchevereniging hoe deze maatregelen specifiek kunnen toepassen binnen de specifieke branche. Een voorbeeld hiervan is de branchevereniging Stigas voor de agrarische sector die zijn eigen Corona protocol heeft opgesteld. Dit is via deze link te bekijken:  https://www.stigas.nl/nieuws/coronaprotocol-voor-de-agrarische-sectoren/

Tips om veilig door te werken tijdens Corona

In de afgelopen weken hebben we onze relaties gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en om te vragen hoe zij doorwerken tijdens Corona. Daaruit blijkt dat bedrijven zelf erg hun best doen om de standaard maatregelen, rondom hygiëne en 1,5 meter afstand bewaren, toe te passen. Die maatregelen gaan vaak nog verder dan dat de koepelorganisatie adviseert. Toch is en blijft het lastig  horen we van onze opdrachtgevers.

Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving delen wij enkele praktische tips. Deze tips zijn afkomstig van onze relaties in productieomgevingen en de moeite waard om door te nemen.

  •  Zorg voor voldoende hygiëne

Adviseer de medewerkers om elkaar niet aan te raken, zo min mogelijk aan neus en mond te zitten. Was zeer regelmatig en grondig je handen. Zorg op relevante plekken voor voldoende papieren handdoeken, zeep en desinfecteer middelen. Plaats waar mogelijk extra mobiele wasplekken. Creëer extra ventilatie, liefst niet via airco maar door ramen open te zetten.

  • Laat de medewerkers alleen reizen

Zorg dat medewerkers zoveel mogelijk alleen reizen en zo min mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Als medewerkers samen reizen met de auto is het moeilijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen en is kans op besmetting met het virus aanwezig. Als het toch nodig is, reis dan steeds met dezelfde collega’s. Zorg daarnaast voor extra ventilatie in de auto. Neem in de auto telkens op dezelfde plek plaats. Reinig de deurknoppen en andere bedieningsmiddelen extra vaak. Informeer medewerkers hierover.

  • Markeer de werkplekken

Markeer, zoals ook gebeurt bij een grote staalfabriek, de fysieke werkplekken met tape of (tijdelijke) belijning om de 1,5 meter afstand tussen medewerkers te waarborgen. Op deze manier zorg je dat het makkelijker is om in te schatten of iemand te dichtbij komt. Plaats fysieke schotten of plastic afscheidingen tussen werkplekken wanneer medewerkers toch dicht bij elkaar moeten werken, bijvoorbeeld aan een lopende band. Ook belangrijk om, indien nog niet aanwezig, duidelijke looproutes te markeren zodat medewerkers elkaar zo min mogelijk hoeven te kruisen. Voer waar mogelijk eenrichtingsverkeer voor voetgangers in.

  • Laat medewerkers in vaste groepjes werken

Laat medewerkers die in dezelfde ruimte moeten werken tijdens deze hele periode zoveel mogelijk met dezelfde mensen samenwerken. Zo beperk je het aantal contacten dat medewerkers hebben en voorkom je overdracht van het COVID-19 virus. Beperk daarnaast het contact met externen, bijvoorbeeld uitzendkrachten. Wanneer het echt nodig is om uitzendkrachten in te huren, bijv. door hoog ziekteverzuim, zorg dan voor zoveel mogelijk dezelfde uitzendkrachten in dezelfde ploegen.

  • Reguleer pauzes

Maak verschillende blokken voor pauzetijden zodat niet iedereen tegelijk pauzeert en laat telkens dezelfde mensen met elkaar lunchen. Creëer lunchplekken waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Bijvoorbeeld door in de kantine 1-persoons lunchplekken te markeren.

  • Pas ploegendiensten aan

Door de ploeg per shift kleiner te maken en over te stappen op bijvoorbeeld een 5-ploegensysteem worden de werkplekken minder intensief bemand, maar kan de beoogde productie toch gerealiseerd worden.

  • Informeer de medewerkers veel!

In deze onzekere tijd is het belangrijk om vaak en goed te communiceren over de maatregelen vanuit de overheid en het beleid van het bedrijf. Benoem welke praktische maatregelen je hebt getroffen en wat je van de medewerkers verwacht. Geef zeer regelmatig updates en gebruik zoveel mogelijk visuele communicatiemiddelen, zoals posters of informatieborden die de maatregelen verduidelijken. Onderstaand voorbeeld is hoe Van Gelder de richtlijnen presenteert.

Hoe doen wij dat?

Ook D&F en Alfabeeld werken met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen door, want ook nu is het voorop zetten van Veiligheid super belangrijk. Diverse opdrachtgevers volgen momenteel online training via ms Teams, en dit werkt verrassend goed. Op de foto zie je onze collega Gerald van Engeland tijdens het geven van de training SIL & PL Specialist.

Ook gaan we, mits mogelijk en in overleg, met de opdrachtgever nog op bezoek voor het geven van advies met betrekking tot machine veiligheid. Vanuit Culture worden online oplossingen toegepast en inmiddels ook weer, in kleine groepjes met 1,5 ertussen, trainingen verzorgd. Check even deze link voor inspiratie: https://www.denf.nl/artikelen/publicaties/2020/een-veilige-werkomgeving-tijden-corona