Chemtura meer veiligheidsbewust na veiligheidsdag

Mijn beleving van een veiligheidsdag in de praktijk!

Vanuit mijn stage bij Alfabeeld woon ik een aantal trainingen bij. Hieronder beschrijf ik hoe ik een veiligheidsdag beleefd heb. Tijdens deze dag werd voor Chemtura, een groot chemisch bedrijf, een veiligheidsdag georganiseerd door Alfabeeld. Het doel van deze dag was om het veiligheidsbewustzijn onder het personeel te vergroten en op deze manier de veiligheidscultuur te versterken. Alle 220 medewerkers deden mee aan de dag, dus ook kantoorpersoneel dat niet dagelijks in aanraking komt met gevaarlijke situaties. Op deze manier droeg de veiligheidsdag bij aan organisatie brede ontwikkeling van veiligheidsbewustzijn maar ook aan teambuilding.

De collega’s werden onderverdeeld in teams met mensen van diverse afdelingen. Hierdoor wordt extra aandacht gelegd op leren van elkaar en ‘kijken met een frisse blik’. Tijdens deze veiligheidsdag werden twee onderwerpen besproken: aanspreken op gedrag en de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Deze twee onderwerpen werden interactief behandeld tijdens twee workshops waar de teams aan meededen. Bij de workshop aanspreken op (onveilig) gedrag werd geoefend hoe je elkaar op een aangename manier op onveilig gedrag kunnen wijzen. Dit werd ook geoefend met acteurs in ‘echte’ situaties. Het was leuk om te zien hoe snel mensen deze vaardigheden onder de knie kregen en zich prettiger voelden bij het aanspreken van collega’s.

Tijdens de workshop LMRA gingen de teams al snel de werkvloer op om daar te bekijken welke risico’s verbonden zijn aan de handelingen die op die plek dagelijks verricht worden. Van te voren was gesproken over hoe je deze risico’s goed in kaart kunt brengen met het stellen van de juiste vragen, ook wanneer je weinig kennis van de werkzaamheden hebt. De teams gingen na de risicoanalyse aan elkaar enkele LMRA vragen stellen, alsof de ander dadelijk aan het werk zou gaan op deze plek. Dat werkte heel goed en verduidelijkend. Ook bedachten ze concrete maatregelen om de risico’s bij deze handelingen te verkleinen.

De leukste ontwikkeling zag ik bij de mensen die de gekozen handelingen vaak uitvoerden. Door de geïnteresseerde vragen van collega’s werden zij zich bewuster van hun vaste patronen en denkwijzen en gaven zij ook aan dat zij zich soms niet bedachten dat het misschien nét even wat veiliger kan. Kortom, een hele leerzame, maar ook vooral gezellige dag.

Wat waren enkele opmerkingen aan het einde van de dag?

‘’Door die LMRA vragen te stellen, heb ik gezien dat je niet alleen je eigen veiligheid maar ook die van anderen kan beïnvloeden!’’

‘’Nuttig om van elkaar te leren, iedereen kijkt toch anders naar situaties.‘’

‘’Ik heb nieuwe ideeën gekregen over veiligheid door er met elkaar over te praten!’’

Djina Boshuizen, stagiair bij Alfabeeld

Lees meer over onze safety events