Veiligheidsobservatie in de praktijk

Mijn beleving van een veiligheidsobservatietraining in de praktijk!

Vanuit mijn stage bij Alfabeeld mag ik een aantal trainingen bijwonen. Hieronder beschrijf ik hoe ik een veiligheidsobservatie training beleefd heb.

Aan het begin van de ochtend stromen de deelnemers – hardwerkende praktische mannen – binnen, leidinggevenden die minimaal een keer per maand een observatieronde moeten lopen. Al snel blijkt dat deze ronde nog wel eens last-minute wordt gedaan, vanwege de drukke werkweek. Het aanspreken van collega’s, blijkt niet altijd even makkelijk. Een ander probleem dat de deelnemers noemen, is het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag, waarvoor je niet direct een oplossing weet. ‘’We weten allemaal hoe het niet moet, maar wanneer dan niet duidelijk is hoe het wel moet, dan wordt aanspreken een stuk minder makkelijk!’’ is een van de uitspraken die meerdere keren voorbij komt.

Een van de oefeningen is het analyseren van de meldingen van de afgelopen maanden. Daarbij valt op dat een aantal (bijna) incidenten voortkomen uit eisen van opdrachtgevers (het moet even snel) of door lastige omstandigheden. Tijdens de training is er veel aandacht voor het zoeken naar oplossingen voor deze vragen en dilemma’s. Aan de deelnemers is te zien dat suggesties om anders om te gaan met de genoemde lastige situaties, hen helpen en de bereidheid om actie te ondernemen hierdoor ook vergroot.

Tijdens de dag wordt duidelijk dat veiligheidsobservaties vooral gebruikt moeten worden voor het voeren van gelijkwaardige gesprekken over veiligheid. Daarbij is het belangrijk vooral open vragen te stellen en niet te snel met je oordeel aan te komen. Dit zorgt ervoor dat aanspreken gemakkelijker en prettiger is. Aan de hand van rollenspellen, voorbeeldvragen en tips voor gesprekstechnieken worden de vaardigheden geoefend. Daarna gaan de deelnemers naar verschillende werkplekken om de verschillende gesprekken te oefenen. Ook kijken ze naar risico’s aan de hand van 8 energiebronnen. Door dit niet alleen onderling te oefenen, maar ook op de werkvloer, wordt het toepassen in de praktijk makkelijker gemaakt en kunnen de deelnemers ook veel van elkaar leren. De training maakt deelnemers bewust van het effect dat een vraag kan hebben op de ander, maar ook hoe waardevol de antwoorden kunnen zijn die je krijgt. Dit maakte de training zeer succesvol! En ook ik werd weer met mijn neus op de feiten gedrukt over hoe belangrijk nieuwsgierigheid en open communicatie is!

Djina Boshuizen