VOR – Van politieagent naar gesprekspartner

Bij het lopen van veiligheidsobservatierondes (vor’s) ligt de nadruk vaak te veel op het opsporen van onveilige situaties. daarmee ontstaat het beeld dat de vor alleen maar tot ‘straf’ kan leiden. het kan ook anders. medewerkers op de werkvloer weten doorgaans prima waar ze mee bezig zijn en welke veiligheidsrisico’s aan hun bezigheden vastzitten. een gesprek op basis van gelijkwaardigheid maakt de vor tot een prettige ervaring voor alle betrokkenen. dat merkten ook de leidinggevenden van gTi noordwest. veiligheid is geen keuze meer. opdrachtgevers, klanten en afnemers verwachten van bedrijven dat zij zich aan allerlei veiligheidseisen houden. dit biedt ook kansen, want bedrijven kunnen zich positief onderscheiden in de markt door op veiligheidsgebied uit te blinken. zo kwam gTi noordwest, een technische dienstverlener actief in noord-holland, enkele jaren geleden door een nulmeting tot de ontdekking dat er nog veel werk te verzetten was op veiligheidsgebied. Het bedrijf is toen gestart met een grootschalig programma ‘Samen veiliger’.

Naast het opstellen van een veiligheidsnorm, het invoeren van persoonlijke veiligheidscontracten en het doen van nauwkeurige metingen van de veiligheidsperformances, is de invoering van veiligheidsobservaties ‘nieuwe stijl’ een belangrijk onderdeel van dit programma.

Lees hier verder.

Lees hier meer over VOR training